Мрежа

8 причини депозитите да растат, въпреки падащите лихви

0 215

Имотите и играта на борсата носят повече, но са по-рискови

Имате свободни пари? 98% от хората ги инвестират в депозити. Последните данни на БНБ показват, че до септември спестените пари са 82,4 млрд. лв., от които над половината – 53,9 млрд. лв., са на населението. Това е с 8,2% повече, отколкото преди година.

Увеличението почти не зависи от падащите лихви, които вече са близо до нулата – средно 0,04% за стандартен влог и до 1,2% за такъв с промоционални условия.

И въпреки че има поне 10 алтернативни инвестиционни възможности, които

носят до седем

пъти по-висока

доходност,

те не са предпочитани, установи “24 часа”, след като сравни печалбата от депозит и 7 други опции. Какво показват сметките, направени за вложение от 20 000 лв.?

Депозит в банка. При средна лихва 0,04%, ако 20-те хил. лв. престоят една година на срочен депозит, те биха донесли 8 лв. печалба. Номинално.

Реално обаче, ако се приспаднат от тях 0,64 лв. данък лихва, поне 2,80 лв. годишна такса за управление, остатъкът е около 5 лв. Доходността става нулева или отрицателна, ако се преизчисли през инфлацията, която към септември е 2,3%. Излиза, че

всеки 100 лв.

в банка носят

загуба 2,70 лв.,

което прави вложение в депозит под 10 000 лв. изцяло губещо. Доходността на влоговете може да падне още, ако лихвите се понижат до отрицателни, каквито са очакванията за средата на 2020 г.

Защо въпреки това, хората ги предпочитат?

Първата причина е, че депозитът е лесно решение – няма нужда от много информация, пресмятания – парите просто се внасят и се чака доходът.

Освен това през времето на договора не се полагат допълнителни активни усилия, докато той изтече, и тогава депозитът се подновява или парите се изтеглят. Третата причина е, че внесените пари са достъпни за собственика нонстоп, т.е. депозитът отговаря на изискването за ликвидност на инвестицията 100%.

Четвъртата причина е, че депозитите в банки са гарантирани със закон до 196 хил. лв. Това означава, че суми под тази летва може и да не донесат печалба, но няма да бъдат загубени, дори ако банката фалира. Друга причина, която кара хората да спестяват в трезор, е, че депозитът може да служи като гаранция по различни сделки или операции, а в самата банка

може да бъде

залог за кредит

с по-ниски лихви

Шестата причина идва от неувереността на хората в собствената им финансова грамотност. Незнанието повишава риска от грешни инвестиции и частична или пълна загуба. Рискът може да се намали с наемане на консултант, но той също яде част от доходността.

Седма причина за възхода на депозитите е сложността на повечето финансови инструменти, която нараства през последните години. Деривати, инвестиционни схеми, криптовалути и прочее носят висока доходност, но малко хора могат с успех да управляват такъв портфейл. Осмата причина е битката за клиенти, заради която банки предлагат пакети с по-висока доходност, като

комбинация –

например

“застраховка

плюс влог”

Общото мнение на анализатори и консултанти е, че депозитите печелят заради тяхната сигурност, защитеност, прогнозируемост и бърза ликвидност.

Минусите на алтернативните възможности допълнително мотивират хората да предпочетат депозит в банка пред тях. Защо например

много малко

хора играят

на борсата?

Там могат да се купуват акции от фондове, работещи и у нас, и по света, да се придобият акции в публични дружества, или да станете акционер във взаимни фондове. Борсовата наука обаче изисква познания, които се придобиват по специфични информационни канали, с каквито не всеки разполага. “Играта” най-често не е забавна, а нервна заради ежечасното движение на акции нагоре-надолу, което носи ту печалба, ту загуба. Освен това борсата събира такса, за да допусне играчите до тепиха. Така се оказва, че някои ще платят, за да загубят част от парите си. Най-печеливш изглежда ходът с наемането на брокер, който да играе от името и за сметка на клиента. Така рискът от загуба намалява, но не изчезва. Хората се страхуват от борсата, защото играта там е рискова и може да се загуби не са7мо част от доходността, но и част от главницата. Ликвидността на вложението пък е отложена и дълга. Има акции, които могат да останат години при инвеститора, или пазарната им цена пада толкова под номинала, че продажбата им е възможна само на загуба. Затова, въпреки че доходността от повечето борсови игри е над 4%, те не конкурират депозитите.

Защо да не изберем вложение в имот?

Инвестиционен

имот, отдаден

под наем, носи

около 6%

на година доходност. За да направите вложението обаче, 20-те хиляди лева са недостатъчни. Разходите са значителни – застраховка, охрана, ремонти. Цените не се вдигат и дори са паднали до нивото на 2008 г. Това означава, че освен дохода от наем не може да се разчита на повишаване на цената, което вдига доходността при препродажба. Ликвидността на вложение в имот е бавна, особено ако изборът е неудачен – поне 6 месеца, година и повече.

Има оферти за т.нар. споделени инвестиции, които носят по-висока доходност и стандартната покупка на жилище с цел отдаване под наем. Там обаче решението за сделки не се взема от собственика, има изисквания за минимална сума, най-често 20 хил. евро, реализацията отнема около година, а доходността е трудно да се планира предварително.

Друга алтернатива на депозитите е доверително управление на парите. Тя обаче е за по-големи суми – от 50 хил. или 100 хил. лв. нагоре. Срещу тези пари има инвестиционен консултант, който управлява вашите пари. Услугата естествено, не е безплатна, а дори и най-добрият консултант има риск да сгреши при избора на възможности за влагане на парите.

Инвестицията в злато се смята за конкурентна и при нея доходността може да достигне до 12%, но за сравнително дълъг период от време може да падне под номинала на покупката. Това инвестиране също изисква специални познания и непрекъснато следене на котировки, което не е по силите на всеки. Рисковете също са високи.

Имотите и

играта на

борсата носят

повече, но

са по-рискови

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 61 − 53 =