Ако искате да рекламирате в един от най-големите светски сайтове в страната моля, пуснете запитване на имейл: [email protected] или на мобилен телефон: 0877 880 000.

УСЛОВИЯ, РЕД И ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА
ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАСРОЧЕНИ ЗА 09.06.2024Г.. ЦЕНИТЕ НЕ НАДВИШАВАТ СРЕДНИТЕ ПАЗАРНИ
ЦЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА ПРЕДИ
НАЧАЛОТО НА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ.
УСЛОВИЯТА, РЕДА И ТАРИФАТА СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА

ИНТЕРНЕТ САЙТА
mreja.bg

предоставящ онлайн новинарски услуги към дата 22.04.2024г.
на „АСМАРА“ ЕООД, ЕИК:201714434:със седалище и адрес на управление
гр.София, ул.„Краище“№1, представлявано от Светослав Владимиров
Кантарджиев, в качеството на доставчик на медийна услуга, като собственик на
интернет сайта -mreja.bg предоставящонлайн новинарски услуги.
1. Платена публикация/ хроника, събитие, обръщение, послание/ в сайта -
mreja.bg- 900 лв.
2. Публикуване на предизборен спот в сайта mreja.bg - 900 лв. на ден
3. Предоставяне на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта mreja.bg – 400 лв.
на ден
4. Изработка на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта mreja.bg – 700 лв.