Д-р Катрин Гужон: Разработвахме IQOS в продължение на 10 години

https://mreja.bg/senzacionno/d-r-katrin-guzhon-razrabotvahme-iqos-v-prodalzhenie-na-10-godini-2/73804 Mreja.bg
Д-р Катрин Гужон: Разработвахме IQOS в продължение на 10 години


Преминахме през етапи, през които минава едно лекарство, преди да излезе на пазара

Изследвали сме аерозола от устройството хиляди пъти – съставът му е напълно различен от цигарения дим и не оказва негативно влияние върху околната среда

- Д-р Гужон, вече близо 20 години работите във Филип Морис Интернешънъл. Какво ви мотивира в работата ви на химик в компанията?

- На първо място, това е глобалната цел на Филип Морис Интернешънъл за изграждане на бъдеще без дим. Искам да бъда не само част, но и един от основните двигатели в осъществяването на тази голяма промяна. Вярвам, че можем да го постигнем.

На следващо място е възможността всеки ден да научавам нещо ново, свързано с науката, което е много вдъхновяващо за мен като учен.

- Какви бяха първите ви впечатления, когато се присъединихте към компанията и как решихте да започнете?

- Във Франция завърших магистратура по химия, а след това завърших докторантура по органична химия в Швейцария. Веднага след това имах късмета да започна работа точно във Филип Морис Интернешънъл. Това се случи преди 20 години и беше първото ми работно място, в което се занимавам с разработката на научните данни и до днес.

Причината да искам да започна работа там беше, че никога не съм се интересувала от академична дейност. Исках да бъда близо до науката и разработването ѝ и съм много щастлива, защото компанията ми даде възможност да работя именно в тази насока - да развивам наука и да се занимавам с научните данни и изследванията за продуктите с намален риск.

- Как разбрахте за самата компания и как се свързахте с тях, за да започнете работа?

- Филип Морис Интернешънъл е много голяма компания, много добре разпознаваема не само в Швейцария, където бях, но и в целия свят. Центърът за научни изследвания на компанията се намира именно в Швейцария, в градчето Ньошател, а в Лозана е базирана централата.

Знаех, че компанията развива научна и изследователската дейност и инвестира в разработката на нови продукти – точно това, което търсех. Така че се явих на интервю, разбрах за идеята за разработка на по-малко рискови продукти и веднага след като ме одобриха, започнах при тях.

- Нека ви върна 20 години назад, когато започват и първите разработки на устройството IQOS. Как се роди идеята?

- През 2001 г., преди близо 20 години, бях избрана да бъда част от малък научен екип от 5-има души. Това беше екип, чиято основна и единствена дейност е да разработва продукти, като тук целта беше разработване на продукти с намален риск. Тоест преди 20 г. този екип от 5-има човека, от които бях и аз, беше нает, за да открие и разработи продукт с намален риск спрямо конвенционалните цигари.

Тогава все още бяхме част от „Филип Морис” - САЩ, които сега са отделно дружество от „Филип Морис Интернешънъл”. По това време в Америка вече имаха създадена алтернатива на обикновените цигари и това беше продукт за нагряване, който е като прототип на IQOS. Техническите специфики на този продукт обаче бяха свързани с това, че беше много по-голям спрямо IQOS. Имаше и неточности с контролирането на температурата на нагряване, затова се търсеше и начин този вариант да бъде подобрен.

Като химици ние знаехме, че при продукта, който трябва да създадем, трябва да бъде премахнато горенето, тъй като при него се образуват цигареният дим и вредните вещества. Имайки вече пред нас технологията на нагряване от прототипа, стъпихме върху нея и започнахме разработването на новия продукт, в резултат на което след 10 години се появи и устройството IQOS.

- 10 години са много време. Може да се сравни с разработването на ново лекарство. Как протече при вас процесът до достигане на крайния резултат?

- Да, вярно е. Можем да направим паралел с производството на едно лекарство. То изисква време за неговото създаване и разработка, производство, научна оценка, клинични проучвания. През всичко това минахме и ние.

- Как беше приет в началото IQOS и къде го представихте за първи път?

- Първият пазар, на който пуснахме устройството за нагряване IQOS, беше Япония и по-конкретно - Нагоя. Това се случи през ноември 2014 г. Неслучайно избрахме Япония - това е страна, която има висок процент на тютюнопушене и по онова време вече търсеха нови, по-малко рискови алтернативи на конвенционалните цигари. Също така японците са доста развита нация от гледна точка на технологиите и иновациите и търсят нови устройства, свикнали са с тях. Те бяха готови за преминаване от конвенционалните цигари към едно ново, иновативно устройство с нагряване на тютюн. Именно затова и го представихме първо там.

Другият фактор за избора беше, че през 2014 г. пушенето на закрито все още беше позволено в Япония, което, естествено, оказва много вредно въздействие върху околната среда и пасивните пушачи. Част от проучванията, които бяхме правили, свързани с IQOS, включваха и изследвания върху химията на аерозола, който се отделя при употребата на устройството. Когато го представяхме в Япония, вече знаехме, че използването на IQOS в закрити помещения не оказва негативно влияние върху околната среда в помещенията и че е по-добре за пушачите да премахнат цигарения дим, като преминат към IQOS, ако не могат да спрат пушенето напълно. Затова Япония беше ключов пазар за нас. В момента там достигнахме близо 17% пазарен дял. Радваме се , че продуктът се приема толкова добре и много пълнолетни пушачи решиха да преминат на него.

- Да ви върна пак в периода на създаването на IQOS - всеки един етап колко време ви отне?

- През 2001 г., когато започнахме, бяхме едно отделно компактно звено от научни изследователи, като всеки ден разработвахме прототипи на продукта. Това го правехме, включително и с лаборатории извън Ньошател. Бяхме отделени дори и от големия екип в научноизследователския център и нашата работа беше фокусирана само и единствено върху разработването на продукт, който да премахне горенето и така да намали риска за пушачите. Компанията беше решила да инвестира в тази иновация.

Започнахме с малък департамент от 40 човека, разделени в по-малки екипи, с които работихме 3-4 години. Отне ни 10 години, защото първо трябваше да достигнем до момента, в който да разработим продукт, който да намалява вредата, но и да е достатъчно удовлетворяващ за пушачите, така че да могат да преминат на него и да откажат цигарите.

Така че първото, което трябваше да направим в това отделно звено, беше да разработим търсения продукт без горене. След това трябваше да сме сигурни, че вредните вещества в отделяния аерозол са намалени спрямо цигарения дим. На второ място, трябваше да въвлечем експерти в електрониката, които да ни помогнат да разработим самото устройство, а впоследствие и биолози и лекари, които да помогнат за клиничната и биологичната част от експертизата, с научните изследвания.

Всичко това отне 10 години. След това вече трябваше да изградим инфраструктурата за този продукт – за неговото производство и разпространение. За целта първо изградихме фабриката за тютюневи стикове в Ньошател, Швейцария, след което създадохме фабриката в Болоня, Италия, за да можем да посрещнем търсенето на продукта.

Това е част от трансформацията на нашата компания и инвестициите в модернизация на производствените ѝ мощности - както създаване на нови фабрики, така и модернизация на старите цигарени фабрики, като тази в Папастратос, Гърция. За да можем да предлагаме този продукт, се изисква не само да го разработим, но е нужно цялата компания да се трансформира и цялата инфраструктура да е готова за предлагането му.

- На пазара предлагате уникален продукт. Как се пази толкова дълго тайната, докато той се разработва?

- Мисля че е част от нашето ДНК на учени. Всички във Филип Морис Интернешънъл знаят, че в научноизследователския център се развива наука, която е тайна, и всички уважават тази тайна. Знаят, че там се разработва една иновация, и съответно изчакват търпеливо крайния резултат, без да споделят.

Това е като във всяка фармацевтична компания. Когато се разработва дадено лекарство, освен че се сключва договор за конфиденциалност и неразкриване на информацията, все пак и ние като научни изследователи знаем своята отговорност и това, че не трябва да разкриваме тайната.

- Основен акцент в работата ви е научноизследователската дейност. От опита си какво може да кажете за основните замърсители в затворена среда, като офиса и дома ни? Кои са те?

- Световни регулаторни агенции и здравни организации като Световната здравна организация имат изготвен списък от 9 основни замърсителя, които са налични във въздуха в затворени пространства. Сред тях са въглероден монооксид, който се открива като продукт на горене, формалдехид, който се открива в боите, лаковете и част от мебелировката. Има и една частица, която се нарича PM1, която е част от окосмяването, може да се инхалира и да увреди белия дроб. Тя също е основен замърсител в затворените помещения. Тоест, когато правим оценка и изследваме въздуха в затворени помещения, никога не можем да изследваме само един замърсител , а правим комплексна оценка на всички, които са налични в затворената среда.

- Тютюневият дим е един от основните замърсители на въздуха, респективно и на този, който дишаме в дома и офиса. Как обаче стои въпросът с продуктите за нагряване като IQOS?

- Когато запалим една цигара, тя произвежда цигарен дим, който ние наричаме вторична димна струя - т.е. дори една запалена цигара да седи в пепелника, от нея излиза дим, който наричаме вторична димна струя, която замърсява въздуха. Това е продукт на горенето.

Когато оценяваме цигарения дим, 70% от него идват от страничната димна струя. И поради това, че при IQOS имаме нагряване, а не горене на тютюн, само с това елиминираме тези 70% от замърсяванията, които идват от вторичната димна струя. Така аерозолът, който се образува при употребата на IQOS и който се вдишва, включително и от пасивните пушачи, е със значително намаление на вредните вещества спрямо цигарения дим.

Ако има някакво замърсяване, то ще дойде само от парата, която издишва потребителят.

Направили сме проучване и в тази посока. От научната оценка, която направихме спрямо 25 маркера в околната среда, установихме, че при употребата на IQOS има увеличение само на два замърсителя на въздуха. Това са никотин и ацеталдехид, както и глицерин, но той не е в списъка на вредните и потенциално вредните вещества. Те обаче са в по-малки концентрации спрямо установените стандарти, допустими за качеството на въздуха.

Разбира се, употребата на IQOS не е без риск и е предназначен само за пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Ако трябва да се сравнява отделяният аерозол с дима от цигара обаче, се установява, че аерозолът от IQOS има значително намаление на вредните вещества спрямо цигарения дим.

Интересно е, че ароматните пръчици, които жените обичат да палят обикновено, генерират много повече замърсители във въздуха в затворени помещения, отколкото аерозолът от IQOS.

- Това ли е една от причините за важността да се изследва парата, която се образува при употребата на IQOS? Д-р Жизел Бейкър наскоро спомена, че сте я изследвали над 32 000 пъти.

- За да генерираме наука, са нужни наистина много научни изследвания и да, парата от IQOS е тествана хиляди пъти, но това е важно, преди да пристъпим към частта с клиничните проучвания, за да сме сигурни, че имаме надежден и достоверен продукт, както е при всяка наука.

Може да си представите само, че научното досие за IQOS, което внесохме в Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), беше от 2 млн. страници и проучванията на аерозола от IQOS бяха голяма част от това досие.

Интервюто е изготвено с подкрепата на Филип Морис България

Източник: https:www.24chasa.bg


0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.