Мрежа

ВСС публикува становища в подкрепа на Иван Гешев за главен прокурор

0 0

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становища от органите на съдебната власт, професионални организации и други институции в подкрепа на номинацията на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България, предоставени на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт, както следва:

Становище от следователите на Националната следствена служба на основание чл. 194а, ал. 7, изречение второ от Закона за съдебната власт;Становище на прокурори от Апелативен район – Бургас, в подкрепа на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор, за главен прокурор на Република България;Становище от прокурори, следователи и служители от Окръжна прокуратура – Видин и Районна прокуратура – Видин, на основание чл. 194а, ал. 7 от ЗСВ във връзка с кандидатурата на заместник на главния прокурор Иван Гешев за главен прокурор на Република България;Становище на прокурорите и служителите от Районна прокуратура – Варна;Становище от магистратите и съдебните служители от Окръжна прокуратура – Разград, Районна прокуратура – Разград, Районна прокуратура – Исперих и Районна прокуратура – Кубрат, на основание чл. 173, ал. 8 от Закона за съдебната власт;Становище от прокурори и служители в Районна прокуратура – Пловдив, относно номинацията на заместник на главния прокурор г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България;Становище от прокурори и служители при Софийска районна прокуратура в подкрепа за кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България;Становище на Управителния съвет на Камарата на следователите в България относно номинацията на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България;Декларация от прокурорите и служителите от Районна прокуратура – Силистра;Становище от прокурорите, следователите и съдебните служители от Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура на основание чл. 173, ал. 1 и ал. 8 от ЗСВ;Декларация от прокурорите и служителите от състава на Районна прокуратура – Стара Загора, относно кандидатурата на заместника на главния прокурор Иван Гешев за главен прокурор на Република България;Становище на прокурорите от Окръжна прокуратура – Габрово и следователите от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово;Позиция на ръководството на ОД на МВР – Пазарджик;Позиция на прокурорите и следователите при Окръжна прокуратура – Монтана, Районна прокуратура – Монтана, Районна прокуратура – Лом и Районна прокуратура – Берковица;Становище от прокурорите и служителите в Районна прокуратура – Казанлък;Становище от прокурорите, следователите и служителите от състава на Окръжна прокуратура – Стара Загора;Становище от прокурорите и съдебните служители от Окръжна прокуратура – Русе и Районна прокуратура – Русе;Становище от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград;Становище на прокурорите, следователите и служителите на Окръжна прокуратура – Ямбол,Становище от прокурорите при Окръжна прокуратура – София,Становище на магистрати и съдебни служители от прокуратурите на Апелативен район – Велико Търново,Становище от прокурорите и служителите при Районна прокуратура – Чирпан,Позиция на прокурорите от Районна прокуратура – Свиленград,Становище от прокурорите и служителите от Районна прокуратура – Хасково,Становище от УНСС,Становище от магистратите и служителите от състава на Районна прокуратура – Димитровград,Становище от прокурорите и служителите на Районна прокуратура – Оряхово,Становище от магистратите и служителите от състава на Окръжна прокуратура – Хасково,Становище от магистратите и служителите от състава на Районна прокуратура – Харманли,Позиция на Асоциацията на прокурорите в България,Декларация от прокурорите от Окръжна прокуратура – Смолян,Становище от магистратите и съдебните служители при Окръжна прокуратура – Шумен,Становище от прокурорите при Окръжна прокуратура – Търговище и Районна прокуратура – Търговище,Становище от прокурори, следователи и съдебни служители от Добричкия съдебен район,Становище от магистратите от Районна прокуратура – Горна Оряховица,Позиция на магистратите от Окръжна прокуратура – Кюстендил, Районна прокуратура – Кюстендил, Районна прокуратура – Дупница и ОСО- ОП – Кюстендил,Становище на районния прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик,Декларация, приета на Общото събрание на прокурорите от Апелативна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Асеновград, Районна прокуратура – Карлово, Районна прокуратура – Първомай и следователите от Следствения отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив,Становище от директора на СДВР,Становище от служителите от отдел „Разследване“ при ОДМВР – Пловдив,Становище от директора на Главна дирекция „Национална полиция“,Позиция от ръководството на ОДМВР – Видин,Позиция от ръководството на ОДМВР – Варна,Становище от ръководството на ОДМВР – Плевен,Позиция от ръководството на ОДМВР – Велико Търново,Становище от ръководството на ОДМВР – Монтана,Становище от ръководството на ОДМВР – Добрич.

На интернет сайта на ВСС са публикувани и предоставените Отворено писмо на Гражданско сдружение Инициатива „Правосъдие за всеки“, Становище от Васил Крумов Петров – доктор по административно право и съдия в Софийския районен съд и Становище на Адвокатски съвет – Пловдив.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 37 + = 38