Мрежа

Вдигат цената на стажа за пенсия с 10 лв., месецът вече ще се продава за 120,78 лв. (Обзор)

0 215

l Плащането става по банков път, след това осигурителният институт дава удостоверение

l Над 11% от пенсионерите за първите 9 месеца на 2019 г. е трябвало да си купуват липсващи месеци

С 9,90 лв. вдига цената за купуване на недостигащ стаж за пенсия Националният осигурителен институт. Така през 2020 г. за всеки месец недостигащ стаж ще трябва да се плащат по 120,78 лв.

Причината за увеличението на цената на стажа е, че от началото на 2020 г. минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще е 610 лв. Според Кодекса за социално осигуряване именно върху него се изчислява цената на недостигащия за пенсиониране стаж. Размерът на вноската за пенсия остава непроменен – 19,8% от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се.

Така от 1 януари

една година

стаж струва

вече

1449,36 лв.,

а пълните 5

години ще

излизат

7246,8 лв.

Купуването на стаж става все по-използвана опция от кандидатите за пенсия. Причината е, че все повече от хората в предпенсионна възраст имат т.нар. липсващи години в кариерите си, когато са били безработни, коментираха пред “24 часа” експерти от Националния осигурителен институт. В същото време продължава увеличаването на изискването за осигурителен стаж като част от пенсионната реформа от 2015 г. Целта е и мъжете, и жените да започнат да излизат в пенсия след 40 години осигурителен стаж.

През първите 9 месеца на 2019 година на пенсионерите не са им достигали средно 9,6 месеца стаж, за да придобият право на пенсия. През изминалата година един месец струваше 110,88 лв.

Според данните на НОИ само за първите 9 месеца на миналата година общо 4202 души пък са си купили стаж. За същия период от януари до септември 2019 г. са отпуснати 37 034 нови лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Това означава, че над 11% от новите пенсионери през първите 9 месеца на 2019 г. е трябвало да платят на Националния осигурителен институт, за да им бъде отпусната пенсия.

Платилите стаж през миналата година са с 1789 души повече спрямо деветмесечието на 2018 г.,показва още статистиката на Националния осигурителен институт. В периода от януари до септември 2018 г. стаж за пенсия е трябвало да закупят едва 6% от кандидатите за пенсиониране.

Всеки български

гражданин има

право да си купи

до 5 години

стаж

за пенсиониране, дори да не му предстои скоро да поиска от осигурителния институт отпускането ѝ. Според закона за осигурителен стаж се зачита времето на обучение в университета или за докторантура, но висшистите трябва да платят за всеки месец на обучението си.

Право да закупят липсващия им стаж имат и хората, навършили възрастта за пенсия за трета категория. И при този вариант обаче не могат да бъдат платени повече от 5 години стаж.

Плащането на стажа става по банков път, но трябва да се издаде и удостоверение за пенсиониране от поделение на НОИ, за да бъде призната сделката към момента на отпускане на пенсията.

Висшистите могат да купят стаж само за периода на обучението, който е вписан в учебния план. Няма значение дали са учили в редовна, задочна или вечерна форма. Важно е през това време да не са работили, а за жените и да не са ползвали отпуск по майчинство.

Те трябва да представят и диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението, или документ за придобита научна или образователна степен “доктор”.

Хората, които са навършили възрастта за пенсия за трета категория, също могат да си купят стаж. През 2020 г. жените ще се пенсионират на 61 години и 6 месеца, а стажът трябва да е 35 години и 10 месеца. При мъжете са нужни навършени 64 години и 3 месеца и стаж от 38 години и 10 месеца. Ако не им стига, те също трябва да подадат заявление в НОИ, с което да поискат да им бъде продаден стаж. А служителите на осигурителния институт преценяват точно колко време не достига и дават информация за точната сума на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им.

“Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите”, напомнят от НОИ. Тоест

безсмислено е

да се купува

повече стаж,

отколкото

са липсващите

месеци,

това няма да доведе до по-голям размер на пенсията, както биха направили редовно изработените допълнителни месеци стаж.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски.

Осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, обаче не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера. Тоест купеният стаж служи за придобиване право на пенсия, но не може да увеличи размера ѝ.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha + 86 = 95