Публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2018

https://mreja.bg/skandali/publichno-obsazhdane-na-izpalnenieto-na-byudzhet-2018/57293 Mreja.bg
Публично обсъждане на изпълнението на бюджет 2018


В изпълнението на Закона за публичните финанси на 22-ри август кметът на Община Мездра инж. Генади Събков представи отчета на бюджет 2018.

Безспорен факт е, че това е най-успешният бюджет на общината през последните 30 години. Достигнатите стойности, изпълнените мероприятия и обекти, реализираните проекти са потвърждение на тази констатация. Общото изпълнение на приходната част на бюджета е в размер на 14 584 226 лв. Отчетените приходи за 2017 г. са в размер на 12 736 309 лв.

„Прави впечатление нарастването на собствените приходи“, каза кметът и уточни, че те са с 487 059 лв. повече, спрямо същия период на 2017 г. 109,88 % са събраните средства от имуществени данъци или общо 937 825 лв. В местната хазна са влезли и 45 746 лв. повече от предходната година от данък върху превозните средства.

Община Мездра е събрала с 0.5% над средния за страната процент местни данъци и такси. Приходите от наеми са изпълнени на 101.41%, от наем земя – 102.63%. Други неданъчни приходи са постъпленията в размер на 23 621 лв., по застрахователни премии, продажба на тръжни документи, бракуване на ДМА. От продажби на общинско имущество приходите са 439 694 лв., от тях 27 400 лв. от продажба на сгради; 6 594 лв. от продажба на земя и 405 700 лв. от продажба на нематериални дълготрайни активи. Сравнено с 2017 г. изпълнението е със 404 016 лв. повече. От концесии са реализирани приходи в размер на 495 980 лв. или със 68 216 лв. повече от 2017 г.. Това са приходи, които община Мездра получава от Министерството на енергетиката по договори за добив на скално-облицовъчни и строителни материали.

Разходите за 2018 г. е 16 323 590 лв. са в размер на 14 584 226 лв.

В общия обем на разходите с най-голям относителен дял са трудовите разходи - 61,51 %.

За делегираните от държавата дейности са разходвани общо средства в размер на 9 021 408 лв. В структурата на отчета за тези дейности с най-голям относителен дял са разходите за образование 69,70 %. „Вижда се, че образованието е приоритет не само на книга, но има и финансово изражение“, каза кметът.

Разходите за дофинансиране на държавните дейности са в размер на 147 189 лв., обезпечени от собствени приходи и дарения. От тях 29 240 лв., са използавани за читалищата в Мездра и селата Зверино, Лик, Люти брод и Руска Бела.

Най-много средства за местни дейности са разходвани за жилищно строителство и БКС - 54,59 %. В дейност „Чистота" освен обичайните разходи отчетът представя информация и за закупените със средства от целевата субсидия за капиталови разходи: дробилка - 51 588 лв.; кастрачка - 1 332 лв.; пароструйка - 4 800 лв.; мотометачна машина - 53 733 лв..

„Продължаваме да работим за визията на Мездра като социална община, добави инж. Събков, като облекчаваме семействата с малки деца. Събраните такси за детски градини са 100 529лв., или едва 29,30 % от отчетените разходи на стойност 343 090 лв. Постъпилите приходи от такси от домашен социален патронаж са в размер на 68 761 лв., събрани от 190 патронирани лица. Разходите за дейността възлизат на 241 997 лв., или таксата покрива 28,41 % от действителните разходи. 9 035 лв. са вложени в издръжката на детска млечна кухня“. 

Със средства от местни приходи са финансирани „Приюти за безстопанствени животни"- 41 683 лв. за ограничаване популацията на бездомните кучета. Тук са отчетени средствата за подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „В помощ на животните в Мездра" в размер на 12 000 лв.; 5 880 лв. са капиталови разходи за изработване на проект за преустройство на склад за зърнени храни и 23 803 лв. са текуща издръжка; 20 060 лв. за хоризонтална и вертикална пътна маркировка.

През 2018 г. Община Мездра изпълнява проекти финансирани по различни оперативни програми. Извършените разходи са за 3 660 825 лв. по 7 проекта.

„Вече всеки 6-ти жител на Мездра живее в безплатно санирано жилище. Оперативна програма „Региони в растеж“ и Националната програма „Енергийна ефективност“ промениха облика на града, зави кметът. Нашите съграждани вече усетиха ефекта от енергоефективните мерки и ако в началото на програмите бяха скептични, то сега има още много желаещи да се включат в такива проекти“.

През 2018 г. общината работи по още 8 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и по три международни програми.

През отчетната година приоритетно се обслужваха дължимите суми за лихви и погашения по главницата на общинския дълг. Правилното планиране и разчитане на погашенията на общинския дълг постави община Мездра сред общините стриктно спазващи разпоредбите от Закона за публичните финанси.

„Истината е, че в края на 2018 г. 11 общински съветници лишиха общината от оборотни средства за 2019 година. Решението им за връщане на 1 689 000 лв. на Министерство на финансите остави общината без инвестиционната програма за настоящата година. С опита и възможностите, които притежава администрацията ще се справим и с тази нищо непредизвикана абсурдна ситуация. Изпълнението на бюджет 2019 за първите 6 месеца го доказа“, сподели инж. Събков.

Източник: https:www.24chasa.bg


0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.