3000 деца са спасени от изоставяне, 769 пък са върнати на родителите им

https://mreja.bg/senzacionno/3000-deca-sa-spaseni-ot-izostavyane-769-pak-sa-varnati-na-roditelite-im-2/64415 Mreja.bg
3000 деца са спасени от изоставяне, 769 пък са върнати на родителите им


Стратегията за детето оттеглена от месеци, но едни хора продължават да плашат как някой ще отнема български деца

От началото на миналата година до юли 2019 г.

Социалните търсят работа на майките и бащите, оказват им психологическа помощ и съдействие за битови нужди

Изоставянето на около 3000 деца са предотвратили социалните от началото на миналата година до юли 2019 г.

769 пък за същия период са върнати в семействата им, след като са показали, че могат да бъдат добри родители. Това показва справка на социалното министерство за “24 часа”.

Социалните предприемат най-различни мерки, за да помогнат на родителите да не изоставят децата си. При такава опасност се осигурява педагогическа, психологическа и правна помощ на семейството. Освен това се преценява от какви услуги имат нужда.

Социалните помагат на детето да се запише в подходящо училище или детска градина, както и в кръжоци по интереси. През тази година се вдигна и еднократна

парична помощ

от 750 лв. за

превенция

и реинтеграция

на детето в

семейна среда

Тя се отпуска, за да може семейството да посрещне свои извънредни нужди.

Едновременно с това майките получават кураж и подкрепа, че могат да отгледат добре децата си, да се справят и сами в трудни житейски моменти. Такъв е случаят на Мария (името е сменено - бел. ред.), която сигнализира, че е бременна в петия месец, но мъжът, с когото живее на семейни начала без брак, я изоставил. Тя останала съвсем сама - без подслон, без работа и пари, без подкрепата на роднини. Мария спешно е настанена в жилище към звеното “Майка и бебе” в Стара Загора. Това е дом, в който

бременни жени

могат да живеят

до 6 месеца след

раждането на

общинска сметка при много добри условия. През това време при тях са новородените им бебета, но и другите им деца. Там им се осигурява медицинска, юридическа и психологическа помощ. Учат се да бъдат родители, и то така, че след половин година да са толкова привързани към децата си, че дори и да не искат да чуят за вариант да ги изоставят, обясняват социалните работници.

Мария остава в този дом с три месеца повече. В началото бащата признал детето и обещал да се грижи за него и майката, после се отказал. Тогава чрез съда му е наложено да плаща издръжка за детето си. Този отказ на бащата наложил по-дългия престой на Мария в дома, а през това време с помощта на социалните работници тя получава общинско жилище, намират ѝ подходяща работа, а детето е записано в ясла.

Пред вратите на дом в Стара Загора пък е изоставено дете на видима възраст 3-4 г. На човек от персонала го предала жена, която го открила само и беззащитно да тича по улицата край оживено кръстовище до болницата. При опита си да установят самоличността му социалните работници разбират, че детето не може да говори, а произнася само отделни звуци. То не знае къде живее и не може да стигне до дома си. Със съдействието на полицейски служители е направен и неуспешен опит малкото да бъде разпознато от жители на района, където е намерено. И тъй като то е без надзор, а на първо време не можела да се установи и самоличността му, в началото на детето е предоставена полицейска закрила.

Още същия ден полицията намира родителите на детето. Оказало се, че е изгубено. Родителите не подозирали, че е изчезнало, защото били оставили по-голямата му сестра - едва на 14 г., да се грижи за него. Тя обаче го изгубила по време на разходката им в града.

Малчуганът се оказал на 8 г., но с умствена изостаналост, за което имало и експертно решение от ТЕЛК.

Майката обаче не

могла да каже

дори презимето

и фамилията

на детето си

В семейството водещ в отглеждането и възпитанието на децата е бащата. Битовите условия в дома им в циганската махала “Лозенец” се оказали твърде лоши за децата. Хората дори нямали ток и течаща вода.

Затова детето е изведено първо в Център за настаняване на деца с увреждания, а след това - и в Център за настаняване от семеен тип. По закон при живи родители то може да остане там до 18 месеца, при това - само с решение на съда. През това време семейството получава указания как да подобри условията за живот в дома си. Хората се оказват сериозни -

родителите се

вземат в ръце

и полагат необходимите грижи, за да променят нещата. Правят ремонт на къщата си.

Социалните работници им съдействат да се регистрират в Бюрото по труда и да си намерят работа. Така за около една година реинтеграцията на детето завършва успешно и то се завръща у дома. “А и самото семейство никога не изостави детето си. През цялото време родителите се интересуваха от него, посещаваха го в центъра за настаняване”, обяснява социалният работник Грета Панайотова.

Статистиката показва, че от началото на годината до 10 юни в отдела за закрила на детето към дирекция “Социално подпомагане” в Стара Загора са подадени общо 295 сигнала за деца в риск или с нарушени права. Само за месец май те са 49. Това означава, че

един социален

работник работи

средно по

67 случая

Статистиката представи пред “24 часа” директорът на дирекция “Социално подпомагане” Павлина Делчева.

Помощ! Социални и експерти работят по 685 случая за насилие над деца

 3 зарязвани редовно деца са спасени, но има съмнение, че гаджето на майката е блудствал с едното - момиченце на 9 г.

1837 сигнала за насилие над деца са били подадени от началото на 2018-а до юли 2019 г.

По 685 случая е започнала работа. Във всеки един от тях се прави координационен екип от различни експерти от “Закрила на детето”, полицията и общината.

Социалните могат да предоставят закрила в семейна среда и осигуряват педагогическа, психологическа и правна помощ на близките.

“Ако за децата е установен непосредствен риск за живота и здравето, те се извеждат от рисковата среда и се настаняват в приемни семейства, в детски кризисни центрове или в други социални услуги от резидентен тип в зависимост от конкретния случай”, обясняват експертите.

Децата, които са под риск от трафик или проституция, се пращат в кризисен център.

С подобен случай се сблъскват отдел “Закрила на детето” и полицията в Оряхово - непълнолетната К. е можело да бъде въвлечена в трафик с цел проституция. Прокуратурата проверява майката по два члена от НК - за изоставяне, развратни действия, за принудителен труд или просия. През октомври 2018 г. момичето дори бяга от вкъщи. Обявена е за общодържавно издирване и е приета в Габрово.

Близките и роднините не са искали да отглеждат момичето, обясняват социалните. Това е причината тя да бъде настанена в Кризисен център в Монтана за 6 месеца. През това време социалните работят с родителите на момичето и се установява, че в неин интерес е да бъде реинтегрирана в биологична среда. През юни девойчето е върнато на родителите си. Социалните и експертите обаче продължават да следят дали те полагат достатъчно добри грижи за дъщеря си.

В края на април пък е получен сигнал от инспектор от Детска педагогическа стая при Първо РУ в Стара Загора за три деца, които сега са на 9, 7 и 3 г., останали без надзор. Има съмнения, че 9-годишното момиче е било обект на физическо насилие и блудствени действия от партньор на майката. Сигналът е подаден на тел. 112 от съседка, на която детето е споделило за тормоза. На децата е предоставена полицейска закрила. След това двете по-големи са настанени в център от семеен тип, а най-малкото - в приемно семейство. Проверките показват, че децата често остават без родител у дома, а майката периодично ги изоставя. Няколко пъти дори излизала и в чужбина и ги оставяла на познати. “С момичето, което при настоящия сигнал е пряка жертва на насилие, отделът работи от 2010 г., когато то е било бебе и е използвано от майката за просия”, разказват експертите.

Социалните работници споделят, че за пръв път виждат случай на деца, които се радват, че ще бъдат изведени от семейството и по собствените им думи вече “ще бъдат настанени в дом”.

1900 се отглеждат в приемни семейства, а 52 са осиновени

1900 деца се отглеждат в приемни семейства през първите седем месеца на годината. Това показва статистиката на Агенцията за социално подпомагане.

Децата се настаняват в приемни семейства в четири случая. Първият е за срок до година, като целта е през това време да се помогне на родителите или близките да си намерят работа и да си стъпят на краката, за да може детето да се върне обратно при тях.

Вторият е дългосрочно настаняване, когато детето не може да бъде реинтегрирано при родителите, нито да бъде осиновено. В този случай социалните работници обаче не спират да опитват да реинтегрират детето, ако има близки, а ако не - остава в регистъра за осиновяване.

Третият е спешно настаняване до 24 часа. Той се предприема само когато има заплаха за живота и здравето на детето, изпаднало в бедствена ситуация, под “полицейска закрила”, или е жертва на трафик.

Заместваща приемна грижа е за кратък период от време, като целта е подкрепа на близки и роднини или ако те се разболеят и няма как да отглеждат дете.

В момента има около 2086 приемни семейства. Най-много са във Варна, Монтана, Велико Търново, Плевен и Шумен.

Приемните семейства, в които в момента няма настанени деца, са 500.

От юли за 124 деца е отпаднала нуждата да се грижат приемни родитиели. Над 52 от тях са били осиновени. 22 пък са върнати при биологичните си родители. Дете от Враца е изведено от приемното семейство, защото е прието за студент в Софийския университет.

Стратегията за детето оттеглена от месеци, но едни хора продължават да плашат как някой ще отнема български деца

Вече няколко месеца стратегията за детето и промените в Закона за закрила на детето са оттеглени, но определени групи не спират да организират локални протести срещу документите.

Според тези родители се застрашавало българското семейство, а промените целят отнемането на деца от дома им по Норвежкия модел. Децата щели да бъдат вземани от родителите им по анонимни сигнали. Поредният такъв бунт е планиран за 28 септември.

“Приетите законодателни промени са насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от нея. Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи”, обясняват обаче от социалното министерство. (Какви са те - виж таблицата).

Промените отразяват затварянето на всички домове за деца - процес, който започна от печално известния казус “Могилино”. От закона се заличава възможността за настаняване в специализирани институции, защото до 2021 г. всички домове за деца, лишени от родителска грижа, и домове за медико-социални грижи ще бъдат окончателно закрити. Подобрява се координацията при новите условия. Повечето от измененията в Закона за закрила на детето всъщност са само в термините и се налагат от промяната в дефинирането на социалните услуги. “С тях не се въвеждат чужди модели и идеология”, категорични са от социалното министерство.

“Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете, нуждаещо се от закрила, не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи”, казват експертите.

Източник: https:www.24chasa.bg


0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.