Мрежа

Съдят мъж, обвинен в неплащане на 350 000 лева от данъци

0

Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд Стоян К., обвинен в избягване установяването и плащането на данъчни задължения, съобщиха от прокуратурата.

Той е обвинен за това, че през периода 14.07.2012 г. – 30.04.2014 г. в Бургас, пред ТД на НАП – Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал и плащането на данъчни задължения в големи размери – 4 567 лева, представящи дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС, като потвърдил неистина в (три отделни) месечни справки – декларации, които се изискват по закон, подадени от Стоян К.

Той е обвинен и за това, че през периода 03.10.2014 г. – 03.11.2014 г. в гр. Карнобат, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал плащането на данъчни задължения – 346 023 лв., чрез извършване на сделки със свързани лица по смисъла на ДОПК, като работодател на Д.Й. – работник, заемащ длъжността „продавачи в магазини и демонстратори“, като й продал следните недвижими имоти:

1. Апартамент с площ 76,71 квадратни метра в гр. Карнобат, продаден на 03.10.2014 г.;

2. Търговски обект със застроена площ от 436 кв. метра в гр. Карнобат, продаден на 03.11.2014 г.;

3. Магазин със застроена площ от 113,71 кв. метра в гр. Карнобат, продаден на 03.11.2014 г.;

4. Магазин със застроена площ от 49,78 кв. метра в гр. Карнобат, продаден на 03.11.2014 г.

– престъпление по чл.255а, ал.2, вр. ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Стоян К. е обвинен и за това, че през периода 24.04.2014 г. – 03.11.2014 г. в гр. Айтос, гр. Карнобат, гр. Бургас и гр. Несебър, при условията на продължавано престъпление, потвърдил неистина в (14 броя) писмени декларации, които по силата на закон (ДОПК) се дават пред орган на властта – нотариус, за удостоверяване на истинността на някой обстоятелства – че има непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци мита и задължителни осигурителни вноски.

Той е обвинен и за това, че на 23.03.2014 г.в гр. Бургас, като търговец – едноличен търговец с търговско дружество, след като изпаднал в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията по безспорните изискуеми парични задължения, установени с Ревизионен акт, влязъл в сила на 26.02.2014 г., не е поискал в периода 26.02.2014 г. – 27.03.2014г. от Окръжен съд – Бургас да открие производство по несъстоятелност.

Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си за 15.10.2019 г.

Източник: https:www.24chasa.bg

Comments are closed.