Мрежа

РИОСВ засече източник на оцветени води в Русенски Лом

0 0

Съвместна проверка на РИОСВ – Русе и „ВиК“ ООД установи източник на оцветени води, заустени в колектор „3-ти март“, съобщиха от екоинспекцията в дунавския град. Извънредният контрол е бил по повод получен сигнал на 18 септември за изтичане на оцветени бяло-сиви води в колектора, който се влива в река Русенски Лом. При проверката са били отворени и проверени ревизионните шахти (точките на заустване) на дружества в Западна промишлена зона, които са потенциален източник на оцветени отпадни води. Не са били установени нарушения. При ревизионната шахта на ул. „Кап. Райчо Николов“ е било констатирано изтичане на цветни води. Допълнителна проверка на площадката на „Славянско изуство“ е установила нарушителя – фирма „Брани-90“ ООД, който произвежда кори за яйца. От ВиК дружеството са били взети и анализирани водни проби. Резултатите от изпитванията не показват отклонения по показател активна реакция (Ph) и химична потребност от кислород. Дружеството няма сключен договор с оператора на канализационната система. Предстои да се извърши допълнителна съвместна проверка на фирмата-нарушител, както и да се направи инвентаризация на останалите обекти, които извършват дейност на площадката.

В същото време стана ясно, че мобилната станция на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС не е регистрирала отклонения от нормите на следените показатели за качеството на въздуха в село Николово. Извънредният мониториг беше извършен заради възникналия пожар на производствената площадка на „Дунарит“ АД в края на миналата седмица. Той е бил проведен в рамките на 24 часа – от 13.00 часа на 27 септември до 12.00 часа на 28 септември. Отчетените стойности на азотни и серни оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици не са достигнали пределните допустими норми. Не са отчетени и отклонения в следените замърсители от пункта за мониторинг на атмосферния въздух, разположен на площадката на Втора РСБПЗН в Източна промишлена зона на град Русе, уточниха от РИОСВ.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha − 4 = 2