Мрежа

Пробив! Софийският университет ще моделира градовете в суперцентър

0 1

100 млади учени ще работят с големи бази данни в новите лаборатории, финансирани с 60 млн. лв. от ЕС

Софийският университет ще изгради център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект, в който ще работят около 100 млади учени. Целта е да се анализират данни и на база на открити взаимовръзки да се правят научни изследвания в четири направления с голяма социална значимост – бъдещи градове, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване.

Иновациите в центъра ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда (City Living Lab), за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) и за виртуална реалност и визуализация на големи данни (Open Visualization Lab). Лабораториите ще са в центъра на жизнена екосистема, в която иновативни идеи ще бъдат генерирани, развити в проекти и популяризирани в ефективно сътрудничество с правителството, индустрията, академията и обществените организации.

Проектът се нарича “Големи данни за интелигентно общество” (GATE). Той ще продължи 7 години. Стойността му е около 60 млн. лв. и е финансиран от програма “Хоризонт 2020”, Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, както и от правителството и индустрията. Партньор на Софийския университет е университетът “Чалмърс” в Швеция.

На старта на проекта присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, ръководителят на отдел в Генерална дирекция “Научни изследвания и иновации” на ЕК Магда ди Карли, ръководителят на отдел в Изпълнителната агенция за научни изследвания на Европейската комисия Алеш Фиола, заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.

Центърът ще бъде единствен подобен институт в Източна Европа, докато в Западна Европа вече работят 55. Иновациите ще бъдат разработвани в три модерни технологични лаборатории – за моделиране на процесите в градска среда, за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията и за виртуална реалност и визуализация на големи данни. С част от финансирането ще бъде построена нова сграда в кампуса на университета в столичния квартал “Лозенец”.

Чрез мултидисциплинарни образователни програми на европейско и световно ниво GATE ще обучи отлични изследователи и професионалисти в областта на изкуствения интелект и големите данни.

Мария Габриел изтъкна колко е важно сътрудничеството за постигане на целите и поздрави екипа на проекта GATE, защото показват как Европа може да действа заедно. Тя посочи, че е важно да продължим успешната работа с партньорите си, да покажем своя потенциал в тази област, своите традиции и потенциал и не на последно място – този потенциал да се превърне в конкретни резултати и възможности. (24часа)

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 2 + 5 =