Мрежа

ОПРЧР стартира седем проекта за борба с недекларираната заетост

0 215

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ даде старт на 7 проекта по процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“, чиято цел е насърчаване на съвместните действия на работодателски и синдикални организации в борбата с недекларираната заетост, подобряване условията на труд, колективното трудово договаряне и др. Общата му стойност е 12,9 млн. лв. и се очаква да обхване над 20 000 работещи в предприятия, които са членове на работодателски и синдикални организации. Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова по време на пресконференция, на която бе представен проектът на АИКБ.

„Целта ни е да подкрепим социалния диалог и усилията за по-светла икономика, по-широка достъпност на хората до колективно договаряне и увеличаване възможностите за достоен труд и високи доходи в България“, коментира тя. Русинова уточни, че европейската статистика поставя България на по-ниско от средноевропейското ниво по недекларирана заетост, като в Европа този процент е 16 на сто. Зам.-министърът подчерта ключовата роля на съвместните действия на държавните институции и социалните партньори при изсветляването на икономиката, борбата с недекларирания труд и общата цел за по-високи доходи в България.

Проектът на АИКБ „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ е на стойност 2,03 млн. лв. Партньор в изпълнението на проекта е КНСБ, а асоциирани партньори са МТСП, Главна инспекция по труда, Агенцията по заетостта, БСК, БТПП и КРИБ. Целта на проекта е по-добра адаптация на предприятията и работещите в тях за превенция и смекчаване на последствията от икономическото преструктуриране, както и подобряване състоянието на работещите и на средата в предприятията.

Очаква се проектът да обхване 4000 заети лица, а 500 участници от подкрепените предприятия да подобрят положението си по отношение на недекларираната заетост в рамките на 6 месеца след напускане на операцията. В 100 предприятия ще бъдат въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организацията на труда. В 50 предприятия ще се подобри състоянието на трудово-правните отношения, а 400 предприятия ще получат подкрепа.

„Борбата със сивата икономика е приоритет на АИКБ от 2002 г., тъй като тя води до намаляване на приходите в бюджета, нелоялна конкуренция и влошаване качеството на работните места“, припомни председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Той уточни, че недекларираната заетост е най-масовата практика на сивата икономика.

Зам.-министър Русинова заяви, че се очаква през следващия програмен период средствата от Европейския социален фонд за МТСП да бъдат в размер на 4 млрд. лв., а половината от тях ще бъдат насочени към мерки за пазара на труда.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 1 + 2 =