Мрежа

Обявленение: Покана за конкурс за предоставяне на градинарски услуги в посолство на Индия

0 108

Относно: Покана за конкурс за предоставяне на градинарски услуги в посолство на Индия, София (на ул. „Бойна Слава“ 21, Бояна, София).

1. Очакват се запечатани оферти от професионални компании / фирми с минимален опит от три години в градинарските работи/озеленяване и предоставили такава услуга на посолства / хотели / конгресни центрове / корпоративни къщи за най-малко две години през последните три години, за осигуряване на тези услуги в резиденцията на посолството за период от 2 години.

2. Обхватът на работата, условията и начините за изпълнение са следните:

Градинарство: Работата включва градинарство и цялостно поддържане на зелените площи в резиденцията на посолството на ул. Бойна Слава 21, гр. Бояна, София. Това ще включва следното:

• Косене на трева, почистване, аериране, поливане, засяване и торене на зелените площи;

• Изхвърляне на органичен боклук от помещенията;

• Подрязване, ръчно поливане, торене, обезводняване на всички площи, включително живи плетове, цветни лехи и други растения;

• Пръскане срещу болести и вредители (материали, които се доставят от компанията);

• Засаждане на сезонни цветя и многогодишни растения в градинската зона, общият брой на цветя / растения трябва да бъде до 1000 годишно;

• Засаждане на някои нови дървета (Плодни / Декоративни);

• Поставяне на сезонни / стайни растения вътре в Резиденцията

• Озеленяване на цялата градина

• Подмяна на мъртви цветя и храсти;

• Изхвърляне на органичен боклук от помещенията.

• Фирмата да може да предостави материали / консумативи в градината, растения, саксии, инструменти и други предмети, използвани за градинарската работа за своя сметка.

• Почистването на снега и мъртвите листа от дърветата ще се извършва през зимния сезон.

3. Фирмата е длъжна да предостави задължение за стриктно спазване на добрите управленски практики, различни трудови разпоредби / закони, ако има такива, в сила в България, включително изплащане на минимална работна заплата, социално осигуряване и др., Печелившият участник в търга ще трябва да предостави един мениджър / ръководител, с който може да се свърже за всички въпроси / изисквания във връзка с възложената работа.

4. Фирмата ще отговаря за своя персонал по отношение на неговото поведение, изпълнение на услугите задачите, както и изплащането на заплати, обезщетения и др. Посолството на Индия не носи отговорност за други такси, освен договорената сума на договора. Работниците не могат да имат претенции за регулиране на услугите си или за повишаване на заплатите си към Посолството на Индия. Работниците, поддържащи обекта трябва да подпишат декларации, с които гарантират спазването на зададените правила.

5. Участниците в търга могат да предлагат цени само на месечна база. Посочената цена трябва да бъде на база всички разходи и трябва да включва разходите за всички услуги, персонал, материали, растения, транспорт и др.

6. Фирмата назначава персонал по собствена преценка, който ще работи през понеделник, сряда и петък за минимум два часа, т.е. три дни в седмицата.

7. Главният градинар трябва да бъде квалифицирано лице с необходимата квалификация за градинарските работи. Работниците, помагащи на Градинаря, трябва да са запознати с градинарската работа.

8. През зимните месеци градинарят ще трябва да почиства снега от периметъра на резиденцията и ще трябва да дойде рано сутринта, за да го почисти.

9. Може да се представя кратък доклад (на седмична база) за извършените работи през тази седмица и за завършените предишната седмица.

10. Заинтересованите страни / фирми могат да представят своята финансова оферта за предоставяне на градинарски услуги в запечатан плик.

11. Размерът на договора, след съгласуване с фирмата, не се увеличава през периода на договора.

12. Цените, посочени във финансовите оферти на търга, трябва да останат валидни за приемане за 90 дни от датата на закриване на офертата, без ескалация на цената по каквато и да е причина.

13. Фирмата, която оферира, ще трябва да подаде „Финансова оферта“ в запечатан плик. Финансовите оферти само на оферентите, които отговарят на техническия критерий в параграф 1 по-горе, ще бъдат отворени за възлагане на поръчката. Финансовите оферти на участници в търга, които не отговарят на техническия критерий, няма да бъдат отваряни.

14. Дадена оферта се счита за успешна само след като компетентният орган в посолството на Индия я одобри в съответствие с условията на обявлението за търг. Посолството на Индия изпраща известието за приемане на спечелилия участник с най-ниска оферта. След известието между посолството на Индия и спечелилия участник се подписва договор.

15. Посолството на Индия си запазва правото да отмени договора по всяко време, ако извършените услуги не отговарят на посочените критерии.

16. Посолството на Индия има право да наложи това наказание, което счита за подходящо за фирмата, ако услугите бъдат констатирани незадоволителни или се предоставят частични / неприемливи услуги. Максималното наказание ще бъде ограничено до таксите за един месец. Непрекъснатото неизпълнение на услугите ще доведе до прекратяване на договора, освен до прекратяване на договора, до автоматично изключване на оферти или котиране в бъдеще за всяка услуга за посолството. Клаузите с този ефект ще бъдат включени в споразумението, което ще бъде подписано.

17. Посолството на Индия също има право да наложи такова наказание, което сметне за подходящо за фирмата, ако мисията е нанесена на финансова загуба пряко или косвено чрез акт на бездействие или възлагане от страна на фирмата или лицето (и), разположени от него в помещенията на канцеларията или задържане на плащане до отстраняване на пропуска.

18. СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. ПОСЛЕДНА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 17:00, четвъртък, 10 Октомври 2019 г.

2. ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОФЕРТИ: 15:00 , петък, 11 Октомври 2019 г.

3. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: Комитетът за оценка на офертите [TEC] ще оценява техническата информация поотделно, като използва следните критерии:

а) Съответният опит на Организацията за възлагането.

б) Качествен работен план и методология за извършване на работата.

в) Квалификации и опит на предложения персонал.

г) Преглед на работа на фирмата за изминали периоди

19. Опитните и регистрирани фирми са поканени да подадат оферти в запечатани пликове до офиса на долуподписания до 17:00 часа, четвъртък, 10 Октомври, 2019.

Финансовите оферти ще бъдат отворени в 15:00 часа, петък, 11 Октомври 2019 г. в Приемна зала, Посолство на Индия, София (на ул. Алфред Нобел 4, Гео Милев, София-1113).

20. Офертата може да бъде подадена физически или чрез куриер / поща до:

Г-н Раджеш Лал

Началник канцелария

Посолство на Република Индия

София 1113, ул. Алферд Нобел 4 

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha + 1 = 10