Мрежа

НСИ: Разходите на работодателите са нараснали за отработен час с 10%

0 1

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 10 на сто спрямо третото тримесечие на 2018 година.

Увеличението в индустрията е с 8.3 на сто, в услугите – с 10.5 на сто, и в строителството – с 10.1 на сто. По икономически дейности през третото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ – с 15 на сто, „Други дейности“ – с 14 на сто, и „Образование“ – с 12.8 на сто.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо третото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11.2 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15.1 на сто за „Други дейности“ до 2.2 на сто за „Добивна промишленост“.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 4 + 6 =