Вълчев предлага проект за условията и реда за създаване на търговски дружества от университетите

https://mreja.bg/novini/valchev-predlaga-proekt-za-usloviyata-i-reda-za-sazdavane-na-targovski-druzhestva-ot-universitetite/88300 Mreja.bg
Вълчев предлага проект за условията и реда за създаване на търговски дружества от университетите


Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага в доклад до Министерския съвет /МС/ проект на постановление за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. Необходимостта за разработването на настоящия проект е продиктувана от дадената от законодателя възможност на държавните висши училища да извършват търговска дейност, се казва в проекта на постановлението, което е публикувано за обществено обсъждане, предава БТА.

В него се посочва, че според чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за висшето образование /ЗВО/ висши училища имат право да създават търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост. Законодателят е ограничил тази правна възможност за създаване на търговски дружества, като е предвидил същата да може да се реализира от висшите училища само със собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 9 от ЗВО при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. В изпълнение на горепосочената законова възможност образователният министър предлага настоящия проект на постановление на Министерския съвет, който урежда условията и редът за създаване на търговски дружества от висшите училища, както и за участието им в капитала на други търговски дружества.

Предвижда се университетите да участват в капитала на дружества с ограничена отговорност и с дейност, за която имат акредитация по професионални направления и професии

Проектът предвижда висшите училища да може да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. Правата на собственост върху капитала на едноличните търговски дружества, както и върху дяловете и акциите на висшето училище в търговските дружества, в които то участва, са предоставени в компетентността на академичния съвет като специализиран орган на управление, приемащ отчитането на резултатите от дейността и на финансовите и натуралните показатели на висшето училище.

В проекта е определен механизмът за отчисления от печалбата на въпросните търговски дружества в полза на висшите училища да се определя съответно в уставите или дружествените им договори при условията и по реда на Търговския закон, за което висшите училища са задължени да водят обособена аналитична отчетност. Също така в проекта се ограничават възможностите за разходване на постъпилите средства от отчисленията от печалбата на търговските дружества, като строго определя случаите за това.

Министърът на образованието ще контролира прилагането на споразумението, свързано със създаването на търговски дружества от държавните университети

В проекта се предвижда контролът по прилагането на постановлението да се осъществява от министъра на образованието и науката. Реализацията на резултатите от научните изследвания се налага от необходимостта за повишаване ефективността на вложените публични средства в научни изследвания и от повишаване на нематериалните активи на българската икономика. Последните се определят от защитените обекти на интелектуалната собственост, които в последните 10-15 години са незначителни и предопределят много ниска оценка по този показател на иновационна способност на България в глобалния индекс за конкурентоспособност, а именно 43,9 от 100 възможни.

Основните показатели, характеризиращи дейността на висшите училища с ниска оценка, са: брой защитени патенти на милион население в най-малко две страни от пет водещи патентни офиса на света - Европейското патентно ведомство и тези на Корея, Япония, Китай и САЩ, а именно 1,11 патента, като оценката е 22,9 от 100 възможни. В предишен период на отчитане тази оценка е била 24,1; брой заявки за патенти в най-малко две страни от пет водещи патентни офиса на света - 4,54 заявки на 1 милион население, а оценката е 31,4 от 100 възможни. В предишен период на отчитане тази оценка е била 32,4. И в двата показателя се забелязва спад, което е тревожно за способността на системата на науката да отговори на съвременните потребности и предизвикателства, се констатира в документа.

Другият показател, определящ необходимостта от новата уредба, е свързан с показателя за изследвания и развитие, който е 36,3, подобрен спрямо предходния период от 35. Следва да се отбележи, че подобреният показател за изследвания обаче не е довел до създаване на повече заявки и защитени продукти на интелектуалната собственост. Затова с предлаганата възможност ще се създават търговски дружества за реализация на резултатите от научни изследвания и от интелектуална собственост, ще се повиши и мотивацията на висшите училища за развитие в тази посока, се отбелязва в документа.

От друга страна показателят за активност на индустрията в сферата на интелектуалната собственост показва много добра оценка 88,6 от 100 възможни, или изразено в реални показатели - 3,8 заявки за запазени марки на 1 милион население. Отчитайки факта, че показателят 1,11 патента, 4,54 заявки за патенти на 1 милион население не са резултат от дейността на висшите училища, а основно на БАН, Селскостопанската академия и на индустрията, провокира необходимостта от създаване на регулация за дейността на висшите училища в тази посока. Възможността за сдружаване с други лица ще се използва за мотивация на авторите на патенти като съдружници или акционери в тези търговски дружества, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти. Това е и практиката на световните лидери в областта на иновациите - Южна Корея, Германия, САЩ и други, поясняват от МОН.

Източник: https:www.24chasa.bg


С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.