41 611 предприятия или 11.9% от активните през годината фирми са закрити през 2016 г.

https://mreja.bg/novini/41-611-predpriyatiya-ili-119-ot-aktivnite-prez-godinata-firmi-sa-zakriti-prez-2016-g/86763 Mreja.bg
41 611 предприятия или 11.9% от активните през годината фирми са закрити през 2016 г.


3.2 на сто от заетите са загубили работа през 2016 г.

През 2016 г. са били закрити 41 611 предприятия или 11.9 на сто от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 3.2 на сто от заетите през годината, показват предварителни данни от изследване на Националния статистически институт за демографските събития на дружествата в България за 2017 г., което проследява динамиката им за петгодишен период.

През разглежданата 2016 г. 42.3 на сто от "умрелите" предприятия са класифицирани в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - "Добивна промишленост", Е - "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях закритите предприятия са под 1 на сто.

През 2017 г. в България са действали 347 730 активни предприятия, което е с 0.1 на сто по-малко в сравнение с предходната 2016 година.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2013 - 2017 г.) имат активните предприятия с нула наети. През 2017 г. техният брой е 164 876 и съставлява 47.4 на сто от всички активни предприятия. В следващата група "1 - 4 наети" попадат 130 873 предприятия, или 37.6 на сто от общия брой за 2017 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата "5 - 9 наети лица". Средно за периода той е 7.2 на сто, а в групата "10 и повече наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.8 на сто от активните предприятия. Броят на заетите в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69.4 на сто от заетите в периода 2013 - 2017 г.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12 на сто са "новородени" през 2017 година. За последните пет години средногодишно са се "раждали" 12.03 на сто от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2013 - 2017 г. най-висок относителен дял имат "новородените" предприятия в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 42.2 на сто. Най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - "Добивна промишленост" - едва 0.1 на сто средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2017 година.

През наблюдавания период от 2013 до 2017 г. най-голям е броят на "новородените" предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата "0 наети" през 2017 г. попадат 28 064 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 661. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 537.

От всички "родени" през 2016 г. предприятия 79.4 на сто оцеляват една година по-късно, като в групата с "5 - 9 наети" този относителен дял е 88.8 на сто.

През 2016 г. новородените предприятия са 43 434, като от тях 34 508 са преживели успешно 2017 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор H - "Транспорт, складиране и пощи" - 87.3 на сто, а най-нисък - в сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 52.1 на сто. От 2012 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2012 г. и все още активни пет години по-късно - през 2017 г., е 5.6 на сто. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.6 на сто. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор L - "Операции с недвижими имоти" - 4 на сто.

Общият брой на заетите в "родените" през 2016 г. и оцелели през 2017 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 87 229 души. В три сектора са концентрирани 59.5 на сто от всички заети: G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 32.5 на сто, C - "Преработваща промишленост" - 13.9 на сто, и I - "Хотелиерство и ресторантьорство" - 13.1 на сто.

Източник: https:www.24chasa.bg


С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.