Мрежа

Красимир Ципов: Лични документи ще могат да се вадят и в кметствата, и в съдилищата

0 0

За отпадане на съкратеното следствие при тежки престъпления е нужен дебат, има какво да се промени

Няма опасност с изтеклите от НАП данни да се извършат злоупотреби – смяна на документи не е нужна

Няма да има нужда гражданите да си вземат отпуск за смяна на документи

Нужна е проверка на всички администрации как пазят личните данни на гражданите

Стабилно решение за съкратеното съдебно следствие може да има с нова наказателна концепция на държавата

Има вече доста сигнали в етичната комисия на ГЕРБ

С доскорошния зам.-министър на вътрешните работи, сега народен представител от ГЕРБ, разговаря КРИСТИНА КРЪСТЕВА

– Г-н Ципов, оглавихте анкетната комисия на НС за проверка на пробива в НАП. Какво ще проверявате?

– В края на юли проведохме първото заседание на комисията, на което изслушахме МВР и ДАНС по отношение на това как е получена информацията за хакерската атака и какви са били първоначалните действия, които са предприели. Видяхте, че през август бяха изнесени включително данни и от досъдебното наказателно производство. Тези дни ще предложа на колегите в анкетната комисия да изслушаме ръководството на Комисията за защита на личните данни, защото те издадоха наказателно постановление, с което глобиха НАП, която пък оспорва санкцията с мотиви, че става дума за хакерска атака, която е престъпление по смисъла на НК.

Анкетната комисия на НС следва да установи дали компетентните органи, не само НАП, са изградили необходимите защити на своите информационни системи. След което ще изслушаме и Държавна агенция “Електронно управление”, която отговаря за политиките по отношение на защитата на информационните системи. Накрая ще повикаме и прокуратурата, тъй като бяха изнесени данни, включително и от досъдебното наказателно производство. Работата на комисията ни трябва да приключи към края на октомври и да излезем с доклад.

– Необходима ли е проверка на всички институции, които съхраняват лични данни?

– Разбира се. Именно затова ще предложим на колегите народни представители да изслушаме компетентни органи като Държавната агенция “Електронно управление”, за да видим каква е ситуацията в цялата държавна администрация. Като бивш зам.-министър имам представа как се съхраняват данните в информационните масиви на МВР и мога съвсем категорично да заявя, че това са доста добре защитени системи. Много трудно би се стигнало до евентуален пробив в тях.

– Политическа ли е атаката с масивите на НАП според вас?

– Това трябва да покаже разследването. Необходимо е да се проверят всички версии, дали става дума за изнудване, или е имало и някакви други мотиви. Виждам, че прокуратурата работи. Надявам се да се стигне до извършителите и поръчителите и те да получат своето заслужено наказание. Държа още веднъж да успокоя българските граждани, че няма опасност с техните лични данни да бъдат извършени някакви неправомерни действия. Добре е в тази комисия да поканим и представители на банките, на нотариалната камара, на камарата на частните съдебни изпълнители, на асоциациите на фирмите за бързи кредити, за да чуят народните представители, а след това и обществото, че няма пряка заплаха с личните данни на българските граждани да бъдат извършени незаконни действия. Нито пък има необходимост поради това да се подменят документите, както призова БСП. Но нека напомня, че през следващите 2 г. много голяма част от българските граждани ще трябва да подменят личните си документи. А новите ще бъдат и по-защитени. В новите документи ще има електронни носители, за да могат гражданите да ползват електронните услуги, предоставяни от държавата. Това ще подпомогне както гражданите, така и бизнеса. Ще бъдат облекчени доста административни процедури.

– Как се подготвяте за предстоящата масова подмяна на документи за самоличност заради изтичането на валидността им?

– Направихме сериозна организация, за да облекчим хората. От пролетта на тази година МВР работи за укрепване на капацитета именно с въвеждането на новото поколение български лични документи. В следващите 2 г. ще изтече валидността на огромен брой карти, паспорти и шофьорски книжки. Предприехме мерки да се свържем с общински и областни администрации с цел да бъдат осигурени помещения или изнесени работни места, в които да може да се приемат заявления за смяна на документи и да се връчват готовите, а така ще облекчим българските граждани. В началото на тази година се предприеха и нормативни промени, които да предоставят възможност за подаване на заявления и на други места, защото няма абсолютна необходимост, където ти е постоянната адресна регистрация, да си подадеш документите в същото районно управление.

– Ще може вече във всяко ли?

– Ще могат да се подават във всяко едно друго районно управление на територията на съответното населено място, където е седалището на областната дирекция, а и на други места. През юни се обърнахме към Висшия съдебен съвет, да се произнесат могат ли да се предоставят гишета с изнесени работни места в Съдебната палата и в сградата на Районния съд. Ако получим тяхното съгласие, ще се обърнем и към другите по-големи окръжни и районни съдилища в големите градове. Това ще е полезно и за гражданите, и за служителите от съдебната администрация, и за самите магистрати. Ще даде възможност да не се образуват тези опашки, на които станахме свидетели особено през 2010 г. Изключително важно е да стане.

– На кои други места ще има изнесени гишета за подмяна на документи?

– Свързахме се с кметове. Идеята ни беше там, където има общински центрове за административно обслужване, да се направи по едно гише, разделено на две – за прием и за връчване на готовите документи. Или пък където няма възможност общинската администрация да ни предостави такива помещения, се обърнахме към областните администрации да бъде създадена подобна организиция, защото те управляват имотите, които са държавна собственост.

– Решено ли е вече?

– В процес е. Идеята е до края на годината да имаме такава готовност поне за десетина областни дирекции, което ще облекчи много гражданите и няма да се редят на опашки пред сградите на МВР. Трябва да признаем, че сега и сградният фонд и помещенията не са в цветущо състояние.

През последните 5 г. МВР страда от липса на ресурс за капиталови разходи и не може да си позволи повсеместни ремонти на тези сгради и помещения, където се издават документите за самоличност. Предприехме такива мерки за София, защото в някои от районните управления винаги по това време на годината ставаме свидетели на опашки. И към настоящия момент има някои районни управления в София като Първо или Шесто, където се струпват опашки от по няколко десетки човека. Идеята е с тези мерки да създадем условия гражданите да не чакат. Примерно, ако има няколко такива гишета в съдебните палати, гражданинът може, като отиде да си заведе една искова молба например, да си подаде и заявлението за издаване на документ за самоличност, както и да си вземе готовия документ. Същото се надявам да се случи и в други градове, когато отидеш да си платиш сметките или местните данъци и такси в общински център за административно обслужване, да има възможност да си подадеш и заявлението за издаване на лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

– Възможно е благодарение на електронното правителство?

– Да, и не само. Благодарение на промени, които направихме в нормативната база – в Правилника за издаване на българските лични документи. Вече може например при изтичане валидността на личната карта, ако живееш на територията на II РУ, а работиш на територията на III РУ, може да си подадеш заявлението в III РУ и да си вземеш оттам готовия документ, без да има необходимост да си вземеш почивен ден или отпуск.

– Това е разрешено или предстои да се направи?

– Разрешено е и се работи да се осигурят такива допълнителни работни места чрез общинските и областните администрации. Разбира се, всичко това следва да бъде осигурено за сметка на МВР. Но например в Съдебната палата, където има достъп до националната база данни на населението, съвсем лесно биха се получили нещата. Също в звената ЕСГРАОН в общинските администрации.

– И това ще се случва от 2020 г.?

– Да, трябва да се случи от началото на следващата година.

– Колко документа изтичат?

– Над милион и 700 000 картови документи, лични карти и шофьорски книжки и над 650 000 паспорта.

– Хубаво сте взели навреме мерки за такава мащабна организация.

– Започнахме от пролетта с идеята този процес да завърши до края на тази година. Напреднахме с кметовете на доста места, особено на големите градове, които са и областни центрове. И този процес не трябва да спира.

– Кои са градовете, в които това със сигурност трябва да се случи?

– София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Русе, Велико Търново. Тези областни дирекции са по-натоварени и там ще се предприемат действия, за да се облекчат гражданите да не си губят времето по опашки. Такава е политиката на правителството.

– Надяваме се да получим и киберсигурността в ЕК.

– Какъвто и ресор да получим, Мария Габриел е изключително авторитетен човек в Брюксел. Тя ще се справи прекрасно с всеки ресор – доказа го.

– Липсва ли ви МВР? Кое е по-хубаво – да си зам.-министър или депутат?

– Близо 4 г. и половина бях зам.-министър на вътрешните работи. Имам сантимент, липсва ми. Близо 5 г. съм бил и служител на МВР. Казал съм на колегите в политическия кабинет, че винаги могат да разчитат на мен. Аз съм и в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, и в тази по правни въпроси. Така че от МВР могат да разчитат на мен за всякаква помощ и подкрепа. Важното е, че през този мандат е вече видима перспективата за стабилно увеличение на средствата за заплати в системата на МВР. Надявам се увеличение, подобно на тазгодишното, да има и през следващата година. Защото тези служители работят под заплахи за живота и здравето и трябва да получават възнаграждение, което да ги удовлетворява и отговаря на рисковете, които поемат. Ако през 2020 и 2021 г. има такива увеличения на доходите, ще постигнем едно прилично ниво – и за самата система, и за цялата администрация на държавата. Политическият кабинет в МВР стои зад всички искания на служителите. При разглеждането на бюджета за 2020 г. ще защитавам позиция да бъдат увеличени доходите и допълнителните възнаграждения, например за нощния труд, заплащането на който не е променяно повече от 10 г. Продължавам и от тази си позиция да работя за интересите на МВР.

– Винаги след зверство и посегателство над човешки живот се повдига въпросът за отпадане на съкратеното съдебно производство. Това го искат хората. ВМРО и БСП казват, че съкратеното производство трябва да отпадне за тежките престъпления. Вие в ГЕРБ?

– Институтът съкратено съдебно следствие се появи през 2006 г. с новия НПК, като идеята бе да се ограничи времетраенето на наказателните производства. Имаше такива, които траеха по 15 и 20 г. В началото на мандата на Борис Велчев като главен прокурор през 2007 г. поради изтекла давност бяха прекратени повече от 200 000 производства. С промени отново в НПК от края на 2008 г. бяха въведени ограничения – че този институт не може да се прилага при смърт или тежка телесна повреда. Това бе отговор на конкретни наказателни производства за убийства, по които изчезнаха извършителите.

– Това защо не е останало в сила?

– През 2010 г. се получи предложение от ВКС, което беше по-общо, за ограничаване времетраенето на наказателните производства. Тогава се предложи да бъдат заменяни или намалявани присъдите. Да напомним, че това бяха времена, в които се образуваха над 200 хиляди досъдебни наказателни производства и затворите бяха пълни. Затова с промени в НК се прие в едната от хипотезите на съкратеното съдебно следствие, именно когато обвиняемият признае факти и обстоятелства от обвинителния акт, да се спестят време и средства, срещу което той да получи намаляване или замяна на присъдата. Това е изключително сериозен въпрос и поне според мен би било добре да се реши с новата концепция за наказателната политика. Трябва да поздравим Министерството на правосъдието, защото то сформира работна група от най-добрите пеналисти на България и аз се надявам до края на годината проектът на новата концепция за наказателна политика да е готов. И в нея също да бъде обърнато внимание не само на съкратеното съдебно следствие, а и на споразумението.

– А преди новата концепция бихте ли променили нещо в тази посока – премахване на този институт за убийци?

– Към настоящия момент, за да отговорим на обществените очаквания, поне според мен следва да разгледаме предложения поне в 2 посоки: да бъде върнато някакво ограничение, каквото имаше до 2010 г., или при произнасяне на осъдителната присъда лишаване от свобода да не се намалява с 1/3 от наказанието, а с по-малко, или да няма замяна на доживотния затвор. Това е посоката, в която трябва да се разсъждава, но трябва да се чуят становищата на Върховния касационен съд и на прокуратурата, преди Народното събрание да вземе решение. От друга страна, не е добре да се връщаме назад в онези времена отпреди 15-20 г., когато едно наказателно производство за тежко и сложно престъпление се точеше твърде много време и България получаваше осъдителни решения от Съда в Страсбург за бавно правосъдие. При всички случаи НС трябва да се съобрази с общественото мнение и да постави на дискусия всички предложения. Но наистина стабилно решение трябва да дойде от концепцията за новата наказателна политика. Аз се надявам, че експертите от министерството заедно с научната мисъл ще предложат на вниманието на НС такова стабилно решение.

– Какво още следва след приемането на новата концепция?

– Нов НК. Това ще е поредният проект, който се надявам най-накрая да види бял свят. Защото вече на два пъти НС приема на първо четене проект за изцяло нов НК и до второ гласуване не се стига въобще. А НК е вече на 50 г. Въпреки че има много сериозни постижения, той не отговаря вече на обществените отношения. Има много нови модерни форми на престъпна дейност, които законодателят, колкото и да се стреми да ги отрази, винаги остава с една крачка назад от престъпността. Така че имаме нужда и от нова концепция за наказателна политика, и от нов НК. Иначе ставаме свидетели на изключително чести промени в НК, свързани с конкретни казуси, а това не е стабилно законодателство.

– А НПК трябва ли да се промени?

– По тази тема – да, може се помисли. Моето лично мнение е, че този институт трябва да остане, тъй като той спестява време и средства. И откакто съществува, ставаме свидетели на ефективни осъдителни присъди. Трябва да се помисли дали следва да бъде намалявана, или заменяна присъдата лишаване от свобода, или пък дали да не бъде ограничено самото съкратено съдебно следствие, да не се прилага в определени случаи, какъвто е институтът на споразумението.

– Вие сте член на етичната комисия на ГЕРБ. Валят ли вече сигнали за самозабравили се?

– Комисията работи. Има постъпили доста сигнали, но основно ще работим през този месец. Разбира се, не толкова заради предстоящата предизборна кампания. Комисията има функции да предложи на Изпълнителната да предприеме определени мерки в дадена посока – дали да бъде снето политическото доверие от партиен функционер, заемащ висока позиция, а не да произнася някакви присъди. Има, разбира се, доста сигнали, които са работа и на етичната, и на Изпълнителната комисия. Тези сигнали трябва да бъдат насочвани към компетентните органи, за да вземат отношение по тях. Но идеята на новата комисия е да не бъдат допускани прояви, които уронват престижа на партията.

– Но не сте морална полиция?

– Не сме.

CV

Роден на 18 март 1973 г.

Магистър по право от Софийския университет “Св. Кл. Охридски”

Депутат в 41-ото, 42-ото и 43-ото Народно събрание. В първото оглавяваше парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Зам.-министър на вътрешните работи във второто и в третото правителство на Бойко Борисов (до 17 юли тази година, когато зае мястото на починалия депутат от ГЕРБ Снежана Дукова)

Преди това (2002-2006) е работил в дирекциите “Правно-нормативно обслужване” и “Международно сътрудничество” в МВР. Член на работни групи в преговорния процес за присъединяването ни към ЕС

Владее английски, френски, руски и сръбски

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 4 + 1 =