На заключителна конференция Община Луковит представи постигнатите резултати по успешно реализирания проект за укрупване на свлачището

https://mreja.bg/jalto/na-zaklyuchitelna-konferenciya-obshtina-lukovit-predstavi-postignatite-rezultati-po-uspeshno-realiziraniya-proekt-za-ukrupvane-na-svlachishteto/57210 Mreja.bg
На заключителна конференция Община Луковит представи постигнатите резултати по успешно реализирания проект за укрупване на свлачището


На 23 юли 2019 г. в заседателната зала в сградата на Община Луковит се проведе заключителна конференция във връзка с приключване на проект „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци – ул. „Синчец”, в гр. Луковит”, по Договор №BG16M1OP002-4.003-0002-C01/21.03.2018 г. между Община Луковит и Министерството на околната среда и водите.

На конференцията присъстваха представители на общинската администрация, общински съветници и местната медия „Луковитски новини“.

Проектът е изпълнен по процедура №BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, финансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

С успешното завършване на проекта е постигната както главната цел – възстановяване и опазване на инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска от свлачищни процеси в района на ул. “Синчец“ в гр. Луковит, така и конкретната цел – укрепване на свлачищния участък, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътното платно чрез подобряване равността на настилката, осигуряване оттичане на повърхностите води и изграждане на Контролно-измервателна система (КИС) за наблюдение на деформацията за установяване характера на динамиката на свлачището.

Укрепването на участъка е наложено от нарушаване на габаритите на част от пътното платно по ул. “Кирил и Методий“ в района на ул. “Синчец“, в резултат на свличане на откоса от външната страна на улицата, вследствие неконтролираното отвеждане на повърхностните води, големия му наклон и ниските физикомеханични показатели на горните два пласта земна почва, изграждащи ската.

В обхвата на проекта за стабилизиране на откоса е изградена силова укрепителна пилотно-анкерна система от 6 бр. ламели с обща дължина 60 метра чрез изпълнение на шахматно разположени 75 бр. сондажно-изливни пилоти с диаметър 50 см и дължина 10 метра. Горният край на пилотите е обединен със стоманобетонов ростверк, в който са оформени отвори и са монтирани анкери с дължина 10 метра и наклон спрямо хоризонта 15 градуса за допълнително укрепване.

Като изпълнение на задължителните елементи на укрепителните мероприятия е извършено възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътния участък чрез направа на нова конструкция на настилката с дължина 80 метра, полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 и 8/16/50, както и изпълнение на нова тротоарна настилка от вибропресовани бетонови плочи 40/50/4.

Изпълнен е също предпазен метален парапет с дължина 60 метра, както и оформяне, заскаляване, затревяване и засаждане на храстова растителност на ската.

За наблюдението на деформации в процеса на експлоатация е изградена Контролно-измервателната система (КИС) чрез контролни репери по укрепителните съоръжения в района на свлачищния участък. Системата дава абсолютно положение на опорните репери, посредством които се определят деформациите на съоръженията. Изпълнената мрежа се състои от 4 бр. основни наблюдателни точки, разположени извън свлачищния участък, изградени върху здрав естествен терен с видимост между тях.

Непосредственo след изграждане на КИС е направено нулево измерване, което е предадено на „Геозащита - Плевен“ ЕООД за извършване на ежегоден мониторинг за състоянието на съоръжението.

На 22.07.2019 г. заседава Държавната приемателна комисия за въвеждане на строежа в редовна експлоатация, който бе приет без забележки.

Общата стойност на проекта е 649 732,14 лв., от които финансирането от Кохезионния фонд е в размер на 552 272,32 лв. и националното съфинансиране е 97 459,82 лв.

Източник: https:www.24chasa.bg


0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.