Мрежа

Гроздоберът в община Дупница започва в събота

0 322

Гроздоберната кампания в населените места в Община Дупница да започне на 28 септември, обяви със своя заповед изпълняващата длъжността кмет на Община Дупница Олга Китанова. Със заповедта се разрешава беритбата на ранните винени и десертни сортове, след което същата да продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост. С цел предотвратяване на злоупотреби, се забранява влизането в лозови масиви, намиращи се на територията на Община Дупница преди 6 часа и след 19 часа, преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване, предоставяне или вземане на гроздова продукция без издаден придружителен или отчетен документ, причиняване вреди на селскостопанското имущество по смисъла на ЗОСИ, както и допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната Дирекция „Инспекция по труда“ непълнолетни сезонни работници.

Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Дупница трябва да информират местното население.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha + 15 = 16