Мрежа

80 000 броят бюлетини другата неделя, минали са специално обучение

0 1

ЦИК обучи 265 общински комисии, за да намали грешките при отчитането на гласовете

80 000 души ще броят бюлетините на местните избори другата неделя. Толкова са членовете на секционните избирателни комисии, съобщиха от ЦИК.

Преди вота обаче те ще преминат специално обучение за преброяването и попълването на изборните протоколи, така че да се намалят до минимум грешките. Обучителите ще са от 265-те общински избирателни комисии.

За първи път, за да бъдат стимулирани повече членове на секционни избирателни комисии да присъстват на обученията, има и въведен паричен бонус за участие. Причината е, че

местните избори

са най-сложни

заради

гласуването

с 3 и 4 бюлетини

на места, а отделно и отчитане на преференции за кандидатите за общински съветници.

Обученията повишават качеството на работа в изборния ден и изграждат доверие и сигурност в изборния процес, смятат от ЦИК.

Членовете на Централната избирателна комисия вече пък са обучили всички 265 общински избирателни комисии в страната.

От началото на седмицата членове на ЦИК пътуват из страната и провеждат лично обученията на съставите на ОИК. Всъщност ОИК са тези, при които всяка секционна избирателна комисия отчита вота на избирателите.

Идеята е с обученията да се постигне по-добре подготвена изборна администрация, като в тях се залага на директен контакт и използването на интерактивни материали, съобщиха от ЦИК.

Акценти в обучителната програма и дискусиите са вярното и точно съставяне на секционните протоколи, въвеждането им в изчислителните пунктове на общинските избирателни комисии и отчитането на изборните резултати.

При разясненията за отчитане на изборните резултати се обръща внимание на изискването секционните комисии да получават само един оригинал на протокол за съответния вид избор – за общински съветници, за кмет на община и за кмет на район – в София, Пловдив и Варна. Обяснено е какъв е

редът за

връщане на

сбъркан

протокол

на общинската избирателна комисия и за получаване на нов.

Акцент при обученията на изборната администрация са били възможностите за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да се придвижат самостоятелно до своята секция.

Как трябва да

се съхраняват

печатите на

секциите след

първия и

втория тур,

какъв е редът за отваряне на помещенията в общинските администрации, в които се пазят изборните книжа и материали, също са били сред обсъжданите теми.

В методическите указания, разработени и приети от ЦИК, са залегнали основните въпроси, свързани с провеждането на местните избори, подготовката на помещенията за гласуване, правилното попълване на протоколите и изборните книжа.

Освен това в обучителния портал на сайта на ЦИК всеки може да продължи да се запознава с важните елементи в изборния ден. Там е публикуван и кратък филм за начина и реда на отчитане на изборните резултати от секционните комисии.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 91 − = 82