Мрежа

13.8 % увеличение на приходите от нощувки на българи в страната за септември, чужденците – спад с 1.8%

0 108

Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 166.7 млн. лв., или с 1.5 на сто повече в сравнение със септември 2018 година, съобщи Националният статистически институт. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 13.8 на сто, докато тези от чужди граждани намаляват с 1.8 на сто.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 36.4 на сто, като намалява с един процентен пункт в сравнение със септември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 48.3 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди – 32.1 на сто, и с 1 и 2 звезди – 20.2 на сто.

През септември в страната са работили 2 924 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131.6 хил., а на леглата – 294.7 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9 на сто, а броят на леглата в тях – с 0.8 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 3 097.1 хил., или с 2.3 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 4.6 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През септември в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 74.3 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.3 на сто – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.9 на сто от нощувките на чужди граждани и 31 на сто – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 36.7 на сто.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през септември 2019 г. се увеличава с 1.4 на сто в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 847.3 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 3.3 на сто и намаление при чужденците с 0.1 на сто. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2019 г., са 377.8 хил. и са имали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 469.5 хил. и са направили средно по 4.6 нощувки, като 72.9 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 36 − 29 =