Мрежа

Превръщат запуснат учебен център в социални жилища в Свищов

0 322

Бившият междуучилищен център в Свищов да бъде превърнат в 27 съвременни социални жилища за бедни и хора от малцинствата. Това предвижда проектно предложение на общината в Свищов, с което ще се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът – част от Инвестиционна програма на Община Свищов бе представен на общенствено обсъждане в дунавския град. На събитието бяха поканени жители на Свищов, служители от общинската администрация, както и ръководството на Община Свищов, предават от местната администрация.  Кметът Генчо Генчев представи пред присъстващите основните цели и задачи, предвиденото местоположение на социалните жилища, както и очакваните резултати след реализирането на проектните дейностти. 

Съществуващата сграда на ул.“Черни връх“ ще бъде преустроена и основно отремонтирана, а прилежащите терени ще бъдат облагородени. Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност, ще се осигури достъпна архитектурна среда и ще бъдат обособени 27 съвременни социални жилища.

Изпълнението на предвидените мерки ще допренесе за осигуряване на подслон и нормални условия за живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите.

 В заключителната фаза на събитието част от присъстващите се възползваха от дадената им възможност и изразиха одобрение от намерението на Община Свищов да реализира проектното предложение. Свищовлии подкрепиха възможността да се даде нов живот на занемарената сграда ведно с прилежащите и пространства, които не се използват по предназначение и се намират в изключително лошо състояние.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 78 − 69 =