Мрежа

Изтича срокът за отпускане на еднократна помощ за…

536

Побързайте да подадете заявление, ако все още не сте го направили

Днес изтича срокът, в който се подават заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г.

 

Еднократната помощ е в размер на 250 лева. Право да получат тази еднократна помощ имат семействата, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път, предава БНТ.

 

Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

 

Няма доходни ограничения за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в приемни семейства. Очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца.

 

Помощта се отпуска на два пъти- след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Източник: https:pik.bg

Comments are closed.