Мрежа

2,6 мл. лв за опазване на полезащитните пояси в Добричка област

0 0

7862 ха или 5000 км са полезащитните пояси в Добричка област – съобщи на среща със земеделски производители Цанко Николов, директор на Държавното горско стопанство- Добрич.

Поясите са на повече от 60 години. През последните пет години залесяване в поясите е направено на 822 дка, отгледни мероприятия са извършени на 2200 дка.

„Икономическата полза от поясите е доказана” – каза още Николов. 2,6 млн. лв ще отдели горското стопанство за реконструиране на 1750 дка пояси, които не са в добро състояние.

Основните дървесни видове в поясите са дъб, планински ясен, благун, гледичия и др.

Според Николов, поясите в Добричка област са в добро състояние. Проблемите при стопанисването им са пожарите, които са чести, замърсяване с боклуци, направата на просеки през тях, за да стигат производителите за по-кратко до нивите си. Силно надрасналите клони и захрастяването са други лоши примери.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 76 − 69 =